acronimo


acronimo
fjalë e formuar me germat e para të një emërtimi me disa fjalë, akronim

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.